Information Resource Management AS ble etablert i 2000. Informasjon som en ressurs er vår bærende idé og blir reflektert i våre metoder som anvendes i alle våre tjenester. IRM i Stockholm er vår viktigste partner hvor vi deler kunnskap gjennom prosesser, metodikk og ressurser. Selskapet er leverandøruavhengig for å kunne gi våre kunder nøytrale anbefalinger og løsninger.

Information Resource Management AS

 E-post:    post@irmconsult.no

 Post:     Information Resource Management AS
        Postboks 20 Øvre Ervik
        5876 Bergen

 Org.nr.:   982 156 041

 Telefon:   911 33 335