Utgangspunkt i ditt behov

Vi har i over 15 år hjulpet våre kunder med informasjon- og prosessarkitektur, forretningsarkitektur, styringssystem og lignende. Disse tiltakene har oftest vært drevet av større forretningsmessige forhold eller forestående IT-anskaffelser.
 
Men i de senere årene har vi sett en utvikling. Flere og flere virksomheter ser nødvendigheten av å kunne tilpasse virksomheten til nye forhold, men innser samtidig at alt det de har akkumulert av IT-løsninger (applikasjoner, integrasjoner, utstyr etc) står i veien for den fleksibilitet som ledelsen i virksomheten forventer.
 
Kravet om at virksomheter skal ha evne til forandring er jo ikke helt nytt, men nå kan det sies at det gjelder alle. Både i privat og offentlig sektor. Og det er mer presserende nå enn det var for bare 10 år siden. Ironien er at alle de gode anskaffelser som er gjort gjennom tidene, i sum har redusert virksomheters evne til forandring i dag.
 
Det gamle ordtaket om at “ingen organisasjon står stille, enten går den frem - eller så går den tilbake” er en høyst aktuell påminning.
 
Vi hjelper organisasjoner å introdusere et vendepunkt i utviklingen.
 
Uten en dokumentert informasjonsorientert forretningsarkitektur er det så godt som umulig å rydde i gammel moro. Porteføljen av applikasjoner bare vokser og spagettistrukturen forverres. Det kreves innsikt for å kunne rydde. Og nye løsninger skal selvsagt være basert på en informasjonsorientert forretningsarkitektur.