Etablere program for informasjonsstyring?

with No Comments

Hva skal til for å styre informasjon som en ressurs? Hvor omfattende er det og hvor lang tid tar det? Hva kreves av komperanse? Hvem skal ha ansvaret? Hva starter vi med?

Har du fått et oppdrag – et mandat – for dette? Eller er du en av dem som ser behovet, men vet ikke helt hva du skal gjøre?

Vi i IRM-familien har erfaring fra 80-tallet til i dag med informasjonsarkitektur og virksomhetsarkitektur. Vi har assistert organisasjoner innen de fleste bransjer, både offentlig og privat, store og små foretak. Alle har de ulike utgangspunkt og ulike mål, ambisjoner og milepæler. Vi er vant med å lage og støtte et program basert på den enkelte virksomhets rammer.

I tillegg til å assistere med konsulenttjenester har vi skrevet bøker, holdt kurs og uteksaminert over 1000 personer i virksomhetsarkitektur. Vi er aktive innen faglige nettverk og avholder konferanser for virksomhetsarkitekter hvert halvår.

Kontakt oss – så kan du dra nytte av vår etablerte metodikk og erfaring.

Her er en liste over noen relevante tema som du bør vurdere før og under marsjen:

 • Hva er utgangspunktet?
  • Hvorfor er problemstillingen aktuell i din virksomhet?
  • Hvem ser dette? Er det forankret hos ledelsen?
  • Hva er gjort tidligere; modeller over informasjon og prosesser, styringssystem o.l.?
  • Gjelder dette hele eller deler av organisasjonen?
 • Hva er fremtidsbildet?
  • Hvilke utfordringer står virksomheten overfor? Endringer?
  • Spesielle prosjekter som krever rammer?
  • Milepæler i virksomhetens utvikling eller operasjoner?
  • Ser du konkrete positive effekter for virksomheten?
 • Hva er rammebetingelsene for gjennomføring?
  • Når er oppstart?
  • Hvilke interne og eksterne resurser kan benyttes?
  • Hvilke milepæler skal betjenes?
  • Har jeg tilgang på nødvendig kompetanse?

Når vi deltar i etablering og gjennomføring av programmer for informasjonsstyring så er vi opptatt av verdiskapning:

 • levere verdier hele tiden (ikke først om ett eller to år)
 • levere verdier som har aktualitet (ikke for sent i forhold til anvendelse)
 • sette ambisjoner i forhold til modenhet, motivasjon og ressurser
 • gjøre innsats og effekter synlige (noen viktige effekter er ikke alltid så synlig – f.eks. læring)

Måten slike programmer gjennomføres på vil ha innvirkning på hvordan resultatene blir akseptert og brukt i ettertid. En viktig gevinst er læring og modning i organisasjonen. Vi vet at dette er svært viktig, men også krevende å få til. Derfor har vi også et sett av metoder og teknikker som tilpasses og anvendes i ulike situasjoner.

Leave a Reply