Program for informasjonsstyring og risiko

with No Comments

Når vi setter opp et program for informasjonsstyring (Information Governance) skal man selvsagt ha hovedfokus på det som skal gjennomføres. Men samtidig er det fornuftig å ha et bilde av hva som kan gå galt. Da snakker vi om å håndtere risiko.

Risiko er et totalbilde av sannsynligheten for at noe går galt og konsekvensen av at dette inntreffer. Her gir vi noen stikkord på forhold som programleder og styringsgruppe må vurdere jevnlig.

Mangler kompetanse

Modelleringskompetanse er mangelvare mange steder. Og da snakker vi om såkalt “skarp” modellering. Dårlige modeller leder til feile beslutninger og dårlig service. Feile beslutninger gir fatale konsekvenser både for virksomhetsutvikling og programmet.

Tiltak: Dokumenter metode og definer klare krav til kompetanse. Kontroller kvalitet på utført arbeid – spesielt modeller. Få gjerne inn eksterne til å kontrollere kvalitet.

Mangler mandat

Mangel på mandat kan hindre gjennomslag. Man blir ikke hørt og selv gode og fornuftige prinsipper blir ikke fulgt. Det oppstår konflikter og informasjonstyring får ingen effekt.

Tiltak: Gi klare mandat, men ikke mer enn man behøver. Utvid mandat ettersom service og leveranser utvides. Driv opplæring og få ut budskapet. Vær positiv, ha en serviceholdning og vinn støttespillere. I Skandinavia kan uformell ledelse ha like stor effekt som formell ledelse.

Mangler ressurser

Mangler man ressurser så får man lite gjort. Noen ganger får man tilgang til personer som ikke har tid til deg. Da blir lite gjort.

Tiltak: Planlegg ikke med aktiviteter utover det du har ressurser til. Kommuniser med styringsgruppe. Lever alltid i henhold til plan og program hvor ambisjonsnivå må justeres kontinuerlig i forhold til reelle ressurser tilgjengelig.

For stort scope

Det er sannsynlig at man starter ut med for store ambisjoner. Det kan gi flere uheldige konsekvenser.  Internt arbeid blir prioritert uten service utad. Prosjekter kan ønske assistanse fra programmet, men man rekker ikke over.

Tiltak: Det er bedre å starte realistisk og vokse enn å gape for høyt og kollapse. For optimistiske intensjoner kan sette programmet i dårlig ry.

Leave a Reply