"Silver bullet"

Det finnes ingen teknologisk “silver bullet” som gjør virksomhetsarkitekturen informasjonsorientert. Det finnes ikke, og vil ikke finnes, noen teknologisk løsning på problemet. Å utforme en informasjonsorientert virksomhetsarkitektur må skapes av virksomheten selv, fordi det krever kunnskap om virksomheten i seg selv. Ikke om teknologi. Og ikke om applikasjoner.