Organisering av informasjonsstyring

with No Comments

Når vi leser amerikanske artikler om informasjonsstyring (information governance, master data management o.l.) slår det oss at de historisk har lagt mye vekt på organisasjon. Altså hvilke posisjoner og mandat som må være på plass. Samme fokuset på organisasjon finner … Read More

Informasjonsarkitektur

with No Comments

For å oppnå en effektiv informasjonsstyring behøver man modeller. Modellene skal presist og effektivt visualisere informasjon og egenskaper ved informasjonen som skal styres. Informasjonsmodeller er den viktigste typen av modeller i informasjonsarkitekturen. En informasjonsmodell identifiserer og beskriver de viktigste konsepter … Read More