Utfordringen

Alle virksomheter (små, store, private, offentlige) må ha

kvalitetsinformasjon - for å kunne ta gode beslutninger

fleksibilitet - for å kunne tilpasse virksomheten til nye behov

Store virksomheter har mange applikasjoner. Hundrevis. Kanskje tusen.

Applikasjoner inneholder store mengder data. Tusenvis av tabeller. Kanskje hundretusen. Hver applikasjon definerer sine egne data. Samme type data finnes i mange applikasjoner. Disse data skapes og oppdateres uavhengig.
 
Dette resulterer uvilkårlig i dårlig kvalitet på data. Dårlig informasjon gir dårlige beslutninger.
 
Store mengder applikasjoner og teknologi er dyrt. Og det er komplekst.  All forandring og utvikling er blitt omstendelig. Fleksibilitet er borte.
 
En gang tok det årtier for en virksomhet å skape slik spagettistruktur. Nå går alt mye raskere. Enkelte hevder at slik dårlig struktur nå kan skapes “on the fly”, eller i sann tid om du vil.
 
Men løsningen ligger ikke i ny teknologi. Dette er et grunnleggende problem. Det er ingen teknologi som kan løse dette. Det finnes ingen slik teknologisk “silver bullet” som løser dette problemet nå og i all fremtid. Mye av den nye teknologien som er kommet er spennende og viktig å ta i bruk. Men den løser ikke dette problemet. Dette problemet er av en annen karakter.
 
Løsningen ligger i informasjonen selv. De semantiske regler som gir data mening når informasjon utveksles og brukes. Denne semantiske strukturen må defineres av virksomheten selv. (Ikke av applikasjonenes leverandører). Og denne semantiske strukturen er kjernen i informasjonsarkitekturen.
 
En informasjonsorientert forretningsarkitektur kan bli vendepunktet. En informasjonsorientert forretningsarkitektur er grunnlaget for fremtidens fleksible informasjonssystemer. Den bygger på en informasjonsarkitektur som er definert utfra begrepenes mening i den aktuelle virksomhet.
 
En informasjonsorientert forretningsarkitektur er nødvendig for å rydde i jungelen av applikasjoner. Med to mål for øyet; kvalitetsinformasjon og forandringsevne.

Våre metoder

Måten vi jobber på i våre oppdrag tar utgangspunkt i dokumenterte prosesser og metoder. Men i samarbeid med kunde vil vi innledningsvis på et prosjekt alltid tilpasse plan og metoder til kundens situasjon og behov. Anvendelse av verktøy (f.eks. for dokumentasjon) vil bli valgt i samråd med kunde.